650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Có đáp án


650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Có đáp án

Lưu ý: Đáp án được bôi đỏ

Loại file: word - Số trang: 75 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

A. các đại phân tử .            B. tế bào.           C. mô.                  D. cơ quan.

Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là

A. chúng có cấu tạo phức tạp.

B. chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan.

 1. ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống.

D. cả A, B, C.

Câu 3. Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là

A. Linnê.               B. Lơvenhuc.        C. Hacken.            D. Uytakơ.

Câu 4. Các tiêu chí cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm

 1. khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng .
 2. loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng.
 3. cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể.
 4. trình tự các nuclêotít, mức độ tổ chức cơ thể.

Câu 5. Giới nguyên sinh bao gồm

 1. vi sinh vật, động vật nguyên sinh.
 2. vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh .
 3. tảo, nấm, động vật nguyên sinh.
 4. tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh.

Câu 6. Vi sinh vật bao gồm các dạng

A. vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi trùng, vi rút.

 1. vi khuẩn cổ, vi rút,vi tảo, vi nấm,động vật nguyên sinh .
 2. vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi rút, nấm .
 3. vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh .

Câu 7. Ngành thực vật đa dạng và tiến hoá nhất là ngành

A. Rêu.                 B. Quyết.                    C. Hạt trần.        D. Hạt kín.

Câu 8. Ngành thực vật có thể giao tử chiếm ưu thế so với thể bào tử là ngành

A. Rêu.                           B. Quyết.        C. Hạt trần          D. Hạt kín.

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan