DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HƠP LIÊN MÔN ( PHẦN 3)


DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HƠP LIÊN MÔN ( PHẦN 3)STT

DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HƠP LIÊN MÔN images (1)( PHẦN 3)

Tải về
1 TÍCH HỢP LIÊN MÔN – ĐỊA LÝ 9 images (1)“Vận dụng các kiến thức liên môn để tìm hiểu địa lí địa phương tỉnh Phú Thọ( Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học)  Chi tiết
2 TÍCH HỢP LIÊN MÔN – TOÁN 8images (1) “Giải bài toán bằng cách lập phương trình ( Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học)  Chi tiết
3 TÍCH HƠP LIÊN MÔN – TOÁN 9: images (1) ”Ứng dụng tỉ số lượng giácvà máy tính vào thực tiễn  đời sống, xã hội” (Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học)  Chi tiết
4 TÍCH HƠP LIÊN MÔN- VẬT LÝ 8 : images (1)BÀI SỰ NỔI (Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học)  Chi tiết
5 TÍCH HƠP LIÊN MÔN– THỂ DỤC:images (1) Bài: Lý thuyết,  bài thể dục, chạy ngắn. (Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học)  Chi tiết

Bài dự thi, giáo án tích hợp, giáo án tích hợp liên môn, THCS, Danh mục, Danh mục giáo án, Giáo án THCS


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan