Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 Phần II


Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 Phần IISTT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 Phần II

Số trang

Tải về

1 SKKN Địa lí lớp 10: xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy-học địa lí

10

Chi tiết

2 SKKN Địa lí lớp 10: nghiên cứu cải tiến kĩ thuật dạy học nhóm trong tiết lên lớp địa lí nhằm tối ưu hoá hiệu quả  dạy học địa lí ở nhà trường trung học phổ thông

20

Chi tiết

3 SKKN Địa lí lớp 10: giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy-học môn địa lý trường thpt

20

Chi tiết

4 SKKN Địa lí lớp 10: đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy hoạt động đmpp dạy học môn địa lý ở trường thpt

14

Chi tiết

5 SKKN Địa lí lớp 10: một số quy luật của lớp vỏ địa lí”

12

Chi tiết

6 SKKN Địa lí lớp 10: sử dụng phương pháp khảo sát, điều tra thực địa ở một số bài học địa lí tự nhiên khối 10 – gdtx cấp thpt

14

Chi tiết

7 SKKN Địa lí lớp 10:cặp phạm trù lượng và chất (định tính và định lượng) trong nghiên cứu địa lí

12

 Chi tiết

8 SKKN Địa lí lớp 10:đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học địa lí

28

Chi tiết

9 SKKN Địa lí lớp 10:hướng dẫn ôn tập địa lí 10 chủ đề địa lý tự nhiên đại cương

38

Chi tiết

10 SKKN Địa lí lớp 10:rèn luyện kĩ năng môn địa lý cho học sinh

12

Chi tiết

11 SKKN Địa lí lớp 10: ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả dạy học  địa lí 10 bài sóng, thủy triều, dòng biển

22

Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan