Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 12 – Phần II


Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 12 – Phần II 
STT Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 12 Tải về
1 SKKN Sinh học 12: câu lạc bộ các bạn trẻ yêu thích sinh học Chi tiết
2 SKKN Sinh học 12: phương pháp xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể đối với gen trên nst thường và gen trên nst giới tính Chi tiết
3 SKKN Sinh học 12: sử dụng kiến thức prôtêin và enzim để giải thích cơ sở phân tử của quy luật tương tác gen Chi tiết
4 SKKN Sinh học 12: hướng dẫn học sinh tìm hiểu và vận dụng bài 21 – sinh học 12 nâng cao Chi tiết
5 SKKN Sinh học 12: thiết kế bản đồ tư duy trong dạy – học sinh học 12 Chi tiết
6 SKKN Sinh học 12: phương pháp so sánh khi giảng dạy mục quan hệ khác loài trong bài môi trường và các nhân tố sinh thái. Chi tiết
7 SKKN Sinh học 12: phương pháp giải bài tập về liên kết gen và hoán vị gen Chi tiết
8 SKKN Sinh học 12: một vài trao đổi khi dạy bài ‘‘cấu trúc di truyền của quần thể” (tiết 2) để nâng cao tính tích cực học tập của học sinh

 

Chi tiết
9 SKKN Sinh học 12: phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền của menđen sinh học 12

 

Chi tiết
10

 

SKKN Sinh học 12: phương pháp khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học sinh học và một số hình ảnh, sơ đồ trong chương di truyền – biến dị Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan