Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lơp 10 – Phần II


Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lơp 10 –  Phần II

Thể loại: SKKN Vật lí lơp 10

Phạm vi: Vật lí lơp 10

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lơp 10 

STT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Vật lí 10 – PII Tải về
1 SKKN Vật lí lớp 10: Áp dụng  định luật bảo toàn  động lượng trong  giải bài tập vật lý 10 Chi tiết
2 SKKN Vật lí lớp 10: “nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập đồ thị nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần cơ học vật lý 10 nâng cao” Chi tiết
3 SKKN Vật lí lớp 10: phương pháp động học trong bài toán chuyển động của vật rắn Chi tiết
4 SKKN Vật lí lớp 10: Sùng hàm số để xác định cân bằng và trạng thái cân bằng Chi tiết
5 SKKN Vật lí lớp 10: sử dụng các định luật bảo toàn để giải bài toán va chạm Chi tiết
6 SKKN Vật lí lớp 10: ứng dụng định luật bảo toàn  động lượng Chi tiết
7 SKKN Vật lí lớp 10:  phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần  động lực học  chất điểm Chi tiết

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan