Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 11: Nâng cao kết quả dạy học chương ” sự điện li” bằng dạy học tích cực thông qua thí nghiệm nhóm nhỏ môn hóa học 11 nâng cao


Hoá học là môn khoa học thực nghiệm vì vậy trong quá trình dạy và học Hoá học không thể thiếu việc làm thí nghiệm. Ban Giám hiệu trường THPT ABC luôn quan tâm và chỉ đạo sát các thầy, cô giáo trong nhóm hóa học về việc tiến hành sử dụng các đồ dùng thí nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng và kết quả học tập.

Loại file: word - Số trang: 28 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Giải pháp mà tôi đưa ra là ứng dụng việc chia nhóm nhỏ trong một lớp để tiến hành làm thí nghiệm nghiên cứu kiến thức mới, giúp các em nâng cao kỹ năng thực hành, tích cực, chủ động lĩnh hội tri thức và có hứng thú trong học tập, nghiên cứu bộ môn hóa học…

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học  11: Nâng cao kết quả dạy học chương ” sự điện li” bằng dạy học tích cực thông qua thí nghiệm nhóm nhỏ môn hóa học 11 nâng cao


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan