Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 11: Phương pháp giải bài toán hoá học từ cặp chất tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau


Trong những năm gần đây phương pháp dạy học đang được toàn ngành giáo dục cải tiến theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.Học sinh tự tìm tòi, tự khám phá.Với phương châm coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nghị quyết trung ương II khoá VIII đã khẳng định:

Loại file: word - Số trang: 33 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/“Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều rèn luyện nếp tư duy sáng tạo cuả người học từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học đảm bảo điều kiện tự học và thời gian tự học tự nghiên cứu cho học sinh”. Trong luật giáo dục điều 242 cũng đã ghi rõ: “phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực giác, chủ động sáng tạo của học sinh, phù hợp với từng đặc điểm của lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, tự rèn luyện, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú cho học sinh”.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học  11: Phương pháp giải bài toán hoá học từ cặp chất tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan