Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Nâng cao kết quả học tập các bài trong chương I – phần di truyền học, sinh học 12 qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy cho học sinh khối 12 trường THPT


Chương I của phần di truyền học, kiến thức vừa dài vừa khó, mặt dù học sinh có tích cự học ở trên lớp, nhưng về nhà vì không có thời gian ôn tập lại, nên học sinh sẽ quên ngay, nên việc chốt lại kiến thức bài học cho học sinh là việc rất quan trọng. Nhưng chỉ bằng các câu văn thì học sinh sẽ dễ quên các kiến thức cơ bản. Tôi đã sử dụng giải pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học nhằm khắc phục các hạn chế đó

Loại file: word - Số trang: 36 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/.

 Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm học sinh tương đương nhau ở các lớp tôi dạy lớp 12 trường THPT ABC  năm học 2013 – 2014. Chia làm hai nhóm đối chứng và thực nghiệm tương đương nhau thành từng cặp lớp theo lực học cũng như ý thức học tập của học sinh. Nhóm lớp đối chứng là 12A15, 12A13 (dạy học đổi mới phương pháp nhưng không sử dụng sơ đồ tư duy trong các bài học), nhóm thực nghiệm 12A14, 12A12 (dạy học đổi mới phương pháp có sử dụng sơ đồ tư duy trong các bài học). Lấy kết quả bài kiểm tra 45 phút ngay sau chương I làm kết quả đầu ra để đánh giá qua sử dụng kết quả kiểm chứng T – test. Đầu ra của các lớp như sau:

Đối chứng Thực nghiệm
Nhóm I Trung bình chung 7,2 8,02
P =                                                       0,00033
Nhóm II Trung bình chung 6,37 7,17
P =                                                       0,00015

Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan