Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Phương pháp dạy học chương cá thể và quần thể sinh vật


Phương pháp dạy học được hiểu là tổ hợp các cách thức hoạt động của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học, được tiến hành chủ đạo dưới vai trò của người giáo viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy hoc đề ra.

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Phương pháp dạy học truyền thống – truyền thụ kiến thức một chiều , thầy giảng, trò ghi chép do đó chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học. Do vậy đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT đang là vấn đề cấp thiết đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta.

Hiện nay, ở các trường THPT nói chung và trường THPT ABC nói riêng, việc đổi mới phương pháp dạy học đang được các thầy cô thực hiện một cách tích cực. Mỗi thầy cô giáo đều tìm cho minh những phương pháp, những cách áp dụng khác nhau cho phù hợp với đặc thù của bộ môn. Môn sinh học lớp 12 được học sinh phản ánh là khá khó nhớ, kiến thức trừu tượng và các nội dung khiến học sinh còn nhầm lẫn, có nhiều kiến thức vận dụng vào thực tế đặc biệt chương I phần sinh thái học với nhiều kiến thức thực tế.. Hiệu quả thu được là khả quan và nhận được sự ủng hộ của các em học sinh và bạn đồng nghiệp.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan