Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học giúp học sinh hiểu biết nhiều hơn về khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm


Hiện nay, ở các trường THPT nói chung và trường THPT ABC nói riêng, việc đổi mới phương pháp dạy học đang được các thầy cô thực hiện một cách tích cực. Mỗi thầy cô giáo đều tìm cho minh những phương pháp, những cách áp dụng khác nhau cho phù hợp với đặc thù của bộ môn. Môn sinh học lớp 12 được học sinh phản ánh là khá khó nhớ, kiến thức trừu tượng và các nội dung khiến học sinh còn nhầm lẫn, đặc biệt là chương I với nhiều cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử và các loại đột biến.

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Vì vậy để học sinh có thể dễ dàng khái quát được toàn bộ các mảng kiến thức của chương này chúng tôi đã tiến hành xây dựng các bản đồ tư duy về các cơ chế di truyền và biến dị. Hiệu quả thu được là khả quan và nhận được sự ủng hộ của các em học sinh và bạn đồng nghiệp.

Giới thiệu

Như chúng ta đã biết khái niệm vừa là kết quả, vừa là phương tiện của tư duy. Quá trình nhận thức của con người thực chất là quá trình hình thành và sử dụng khái niệm. vì vậy dạy và học khái niệm là vấn đề cốt lõi của quá trình dạy học. Trong dạy học chúng ta không chỉ chú ý đến việc hình thành và phát triển các khái niệm riêng lẻ mà cần quan tâm đến cả một hệ thống khái niệm liên quan với nhau. Chính sự xác lập các mối quan hệ lôgic và liên tục trong sự hình thành hệ thống khái niệm là cơ sở của sự hình thành thế giới quan khoa học. Một trong những phương pháp để hệ thống được khái niệm là xây dựng bản đồ khái niệm.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan