Đề tài NCKHSPUD Môn Tiếng Anh 12 : PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH


Đề tài NCKHSPUD Môn  Tiếng Anh 12 : PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH   (gồm 14 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

Loại file: word - Số trang: 14 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Trong giai đoạn  hiện nay , đất nước Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập với thế giới, người dân Việt Nam được sống trong thời đại  khoa học công nghệ phát triển như vũ bão. Cùng  với xu thế trên, tiếng Anh  được xem như là ngôn ngữ quốc tế trong việc giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các quốc gia . Chính vì vậy,  ngay từ khi  tiến hành công cuộc đổi mới Đảng ta đã quan tâm đến ngành giáo dục và chọn bộ môn tiếng Anh là ngoại ngữ chính  để  giảng dạy trong các trường  phổ thông cũng như cao đẳng và đại học  trong cả nước và một trong những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta đối với giáo dục  trong thời kỳ đổi mới  là: Nâng cao nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Công  việc này  đòi hỏi  sự nỗ lực và sáng tạo không biết mệt mỏi của những người làm công tác giáo dục nói chung và toàn thể đội ngũ giáo viên chúng ta nói riêng.  Để  đào tạo   nhân tài  cho đất nước thì ngay từ khi các em  học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường,  chúng ta cần phải  theo dõi, phát hiện và  bồi dưỡng   nhằm giúp các em phát huy hết khả năng tư duy sáng tạo của mình.

        Là một giáo viên đã trải qua hơn  10 năm giảng dạy môn tiếng Anh trong  trường Trung học phổ thông và nhiều năm làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi rất quan tâm đến công tác này  và mạnh dạn viết  sáng kiến kinh nghiêm  mang tên “Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi”với mục đích  chia sẻ  kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp nhằm cùng nhau đưa phong trào học tiếng Anh nói chung và phong trào  bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng ngày càng phát triển.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan