Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10: Áp dụng phương pháp dạy học sử dụng tình huống có vấn đề trong hoạt động thảo nhóm khi giảng dạy phần văn học dân gian ở môn Ngữ Văn 10


Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy”  trong phần văn học dân gian. Kết quả cho thấy tác động đó có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh lớp thực nghiệm: kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 84,79; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 75,90.

Loại file: word - Số trang: 14 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p=0,00048 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc áp dụng phương pháp dạy học sử dụng tình huống có vấn đề trong hoạt động thảo luận nhóm đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh làm tăng kết quả học tập của bài học: Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy trong môn Văn 10 THPT.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan