Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: một số biện pháp chỉ đạo thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non.


2. Tóm tắt nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến:

– Tính mới, tính sáng tạo:

Theo mục tiêu của Tiểu đề án “Đưa nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào các cơ sở GDMN giai đoạn 2011-2015”, theo sự chỉ đạo chuyên môn ngành học mầm non năm học 2013 – 2014 là năm đầu tiên thực hiện chuyên đề lồng ghép.Vì vậy tôi luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để giáo viên có kỹ năng, phương pháp hình thức tổ chức tích hợp nội dung giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu vào trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo trong trường mầm non vừa đảm bảo theo yêu cầu của chương trình, phù hợp với địa phương, vừa sáng tạo, phù hợp với tâm sinh lý của trẻ tạo cho trẻ kiến thức cũng như kỹ năng để thích ứng với biến đổi khí hậu, làm giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cho trẻ đồng thời góp phần thực hiện hành động, lối sống văn minh tại nhà trường. Chính vì thế tôi đã đi sâu nghiên cứu “Một sốbiện pháp chỉ đạo thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non”.

Trên thực tế nhà trường qua nhiều năm tôi nhận thấy giáo viên còn rất thụ động chưa nhanh nhạy khi bắt nhịp với cái mới. Tổ chức hoạt động còn dập khuôn theo phương pháp cũ lựa chọn hình thức chưa phù hợp ngại lồng ghép tích hợp những nội dung các chuyên đề như GDBVMT, GD năng lượng tiết kiệm hiệu quả…

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/ 

Bên cạnh đó, năm nay là năm đầu tiên thực hiện chuyên đề giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu, là hiệu phó trực tiếp chỉ đạo chuyên môn tôi luôn suy nghĩ trăn trở là làm thế nào để giúp giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của chuyên đề, đổi mới được phương pháp dạy học tổ chức hoạt động phù hợp với lứa tuổi, trẻ học mà chơi, chơi mà học để tiếp thu bài một cách nhẹ nhàng thoải mái đó là sự mong muốn nhất của tôi.

Là Hiệu phó trực tiếp chỉ đạo chuyên môn tôi luôn suy nghĩ trăn trở là làm thế nào để giúp giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của chuyên đề, đổi mới được phương pháp dạy học tổ chức hoạt động phù hợp với lứa tuổi, trẻ học mà chơi, chơi mà học để tiếp thu bài một cách nhẹ nhàng thoải mái đó là sự mong muốn nhất của tôi.

Là người quản lý phụ trách chuyên môn, định hướng được cho giáo viên có kế hoạch tổ chức song bên cạnh đó phải luôn luôn thường xuyên kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm cho các đồng chí giáo viên đó để giáo viên mới thấy được những điểm cần phát huy và rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại giúp giáo viên ngày càng nâng cao tay nghề trình độ chuyên môn, tổ chức các hoạt động có hiệu quả cao.Bên cạnh đó, tôi rất chú trọng tổ chức các hội thi của chuyên đề, đây cũng là một hình thức để nâng cao chất lượng của chuyên đề. Đối với các hội thi này tôi đêu đưa ra các yêu cầu, các tiêu chí và sự hướng dẫn cụ thể. Sau hội thi đều có đánh giá, xếp loại khen thưởng kịp thời.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan