Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: một số yêu cầu đối với giáo viên trong tổ chức thực hiện chương trình giúp nâng cao chất lượng


  1. GIỚI THIỆU

 * Cơ sở lý luận:

          Mục tiêu chương trình giáo dục mầm non mới nhằmchuẩn bị cho trẻ một hành trang toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, ngôn ngữ, thẩm mỹ và hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp mộtMục tiêu chương trình giáo dục mầm non mới nhằmchuẩn bị cho trẻ một hành trang toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, ngôn ngữ, thẩm mỹ và hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một.

Loại file: word - Số trang: 24 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/– Yêu cầu thực hiện chương trình nhằm đạt được mục tiêu giáo dục mầm non mới đòi hỏi giáo viên phải tổ chức cho trẻ được tham gia các hoạt động tìm hiểu, khám phá, học cách hợp tác, chia sẻ, suy nghĩ  để giải quyết vấn đề theo các cách khác nhau, phát huy tối đa năng lực cá nhân, phát triển tính tự lập và khả năng sáng tạo của trẻ.

*Hiện trạng và nguyên nhân

          – Chương trình CSGD mầm non mới bao gồm nhiều mặt và cần có sự phối hợp đồng bộ mới có thể đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, giáo viên thực hiện tổ chức các hoạt động là khâu quan trọng quyết định đến thành công.

– Giáo viên thực hiện chương trình cũn thụ động chưa phát huy hết khả năng sáng tạo, phát triển các ý tưởng, chưa tự tin tìm các hướng khác nhau để tiếp cận chương trình một cách hiệu quả.
– Khi tiến hành tổ chức hoạt động giáo viên cũn chủ quan, khụng nắm vững chủ trương chỉ đạo của nhà trường, các yêu cầu thực hiện chương trình để linh hoạt biến nó thành những nhiệm vụ cụ thể, chủ động trong việc thực hiện cũng như tự đánh giá công việc của mình mà cũn lệ thuộc quỏ nhiều vào kinh nghiệm, phương pháp cũ nờn kết quả cũn nhiều hạn chế, chất lượng không cao.

– Về phía nhà trường cũng chưa đưa ra được các yêu cầu cụ thể, chưa xác định rõ các vấn đề cơ bản cần phải thực hiện để giáo viên tổ chức thực hiện chương trỡnh đúng hướng và hiệu quả:


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan