Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ


Đã có rất nhiều tài liệu, kinh nghiệm viết về công tác xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong các tổ chức, cơ quan xí nghiệp như: Đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác tổ chức cán bộ; ( Tập san xây dựng Đảng); Kinh nghiệm của người cán bộ làm công tác dân vận, ; Xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong hội phụ phụ nữ nhà trường .

Loại file: word - Số trang: 21 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Trong các giải pháp này các tác giả đã đề cập đến nhiều biện pháp xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể như: Giải quyết mối bất hoà giữa các thành viên trong tập thể, dùng tình cảm, sự quan tâm của người lãnh đạo với nhân viên, làm tốt công tác thi đua khen thưởng… nhằm động viên khơi dậy lòng nhân ái của con người Việt Nam.

Về ưu điểm: Các đề tài này đã phân tích cụ thể giải pháp giải quyết các mâu thuẫn nội bộ từ mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến tập thể, cách giải quyết các mâu thuẫn đó trên tinh thần (dỹ hoà vi quý) Còn giả quyết trên góc độ biện chứng dưới cách nhìn thế giới quan thì chưa có.

Từ những giải pháp đã biết và đã thực hiện từ năm 2009- 2013 về ưu khuyết điểm đã mô tả ở trên . Đối chiếu với giải pháp áp dụng từ năm 2010 đến nay 2013 tôi thấy đề tài “Xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ” có tính mới và sáng tạo như  sau:


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan