Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Cung cấp các mẹo luật viết văn miêu tả cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng bài viết văn miêu tả


Nghiên cứu áp dụng giải pháp nêu trên được tiến hành đối với học sinh lớp 5A1 của trường Tiểu học Xxx  với thiết kế kiểm tra trước và sau tác động trên một nhóm duy nhất ( 10 học sinh trong đội tuyển của trường).

Loại file: word - Số trang: 18 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Các số liệu thu thập được kiểm chứng chặt chẽ bởi các giáo viên có kinh nghiệm, và qua các bài tập, có thể nói dữ liệu có độ tin cậy rất cao. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: Sau tác động, mẫu thử đã đạt kết quả cao hơn kết quả kiểm tra trước tác động. Điểm bài kiểm tra sau tác động của nhóm có giá trị trung bình là 8,6, trong khi giá trị trung bình điểm kiểm tra trước tác động dùng để đối chứng là 7,4. kết quả phép kiểm chứng T-test phụ thuộc cho thấy giá trị p = 0,00010125 < 0,05. Điều đó chứng tỏ rằng độ lệch giá trị trung bình là có ý nghĩa, giải pháp đề ra có ảnh hưởng tốt đến chất lượng bài viết văn miêu tả của học sinh.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan