Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Hướng dẫn học sinh đọc đúng và đọc diễn cảm ở một tiết Tập đọc lớp 5


Trong một giờ Tập đọc lớp 5, phần hướng dẫn đọc bao giờ cũng bao gồm hai bước: đọc đúng và đọc diễn cảm. Nội dung đọc đúng thường chú ý vào việc đọc chính xác một số từ cụ thể và nội dung đọc diễn cảm thường có những yêu cầu tỉ mỉ về giọng đọc, cách ngắt nhịp, tiết tấu… Điều đó có tác dụng thiết thực đối với học sinh, đồng thời phù hợp với đặc trưng tiếp nhận giá trị văn chương.

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Song trên thực tế, học sinh tiểu học đọc chưa tốt, đặc biệt là đọc diễn cảm. Học sinh thường mắc lỗi ngắt giọng ở những câu văn dài có cấu gtrúc ngữ pháp phức tạp, các em ngắt giọng để lấy hơi một cách tuỳ tiện.

Còn đối với các bài thơ, học sinh mắc lỗi ngắt nhịp do không xét đến nghĩa mà chỉ đọc theo áp lực nhạc bài thơ.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan