Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán chuyển động đều


Đề tài : Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán chuyển động đều.

 

I.  Tóm tắt đề tài :

Bậc tiểu học là bậc học quan trọng nhất trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh. Trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa  học ban đầu về tự nhiên xã hội, phát triển năng lực nhận thức, trang bị các ph­­­ương pháp và kỹ năng ban đầu về hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, bồi d­­­ưỡng và phát huy tình cảm, thói quen và đức tính tốt của con ngư­­­ời Việt Nam.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Mục tiêu nêu trên đ­­­ược thực hiện thông qua việc dạy và học các môn  học, trong Tr­­­ường Tiểu học theo định h­­­ướng, yêu cầu giáo dục đề ra. Trong các môn học ở bậc Tiểu học, cùng với  môn Tiếng Việt, môn Toán đóng vai trò vô cùng quan trọng. Toán học là cơ sở cho việc hình thành và phát triển những kỹ năng tri thức, ph­­­ương pháp suy luận khoa học.

Dạy học toán là một trong những con đường hình thành và phát triển tư­­ duy của học sinh ( dạy học sinh phát hiện và tự giải quyết vần đề, tự nhận xét, so sánh, phân tích, tổng hợp và rút quy tắc ở dạng khái quát nhất định …)

Trong chương trình toán lớp 5, những bài toán về  chuyển động đều chiếm một khối lượng tương đối lớn. Đây là một dạng toán tương đối khó đốivới học sinh, yêu cầu các em phải có óc tưởng tượng và tư duy mới có thể giải được bài. Ví dụ  như toán chuyển động cùng chiều, ngược chiều, chuyển động dưới dòng nước. Trong sách giáo khoa đã có những dạng bài tập này để học sinh ứng dụng vào làm bài. Tuy nhiên với những nội dung khó như trên, nếu chỉ hướng dẫn thông thường qua các  bài tập trên lớp thì chưa thể  khắc sâu kiến thức cho học sinh. Các em có thể hiểu bài chưa đầy đủ và vận dụng làm bài còn sai, nhầm lẫn giữa các dạng bài.

Giải pháp của tôi là rèn kỹ năng cho học sinh thông qua từng dạng bài cụ thể, rút ra công thức và cách giải cho từng dạng toán chuyển động đều, nhằm nâng cao hiệu quả dạy toán chuyển động đều ở lớp 5.

Nghiên cứu của tôi được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Lớp 5A và lớp 5B.Lớp 5A là lớp thức nghiệm, lớp 5B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài về Toán chuyền động đều. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh, lớp thực nghiệm đã cho kết quả cao hơn lớp đối chứng. Bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình  8, điểm kiểm tra đầu ra của lớp  đối chứng là 7,35. Điều đó chứng  minh rằng nếu rèn kĩ năng cho học sinh thông qua từng bài cụ thể, rút ra công thức và cách giải cho từng dạng toán chuyển động đều, sẽ giúp nâng cao hiệu quả dạy học Toán chuyển động đều ở lớp 5.

II. Giới thiệu

Trong sách giáo khoa toán lớp 5, Toán chuyển động được chia làm hai phần: số đo thời gian và vận tốc, quãng đường, thời gian. Phần bảng đơn vị đo thời gian,sách giao khoa trình bày khá cụ thể, phần tính vận tốc, quãng đường, thời gian đều rút ra công thức chung cho từng dạng bài. Nhưng còn các dạng bài được nâng cao lên từ công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian, các bài toán có nhiều yếu tố chưa tường minh thì học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong việc giải bài tập. Các em chưa nắm vững hệ thống công thức, chưa nắm vững được phương pháp giải theo từng dạng bài khác nhau. Trong khi làm bài học sinh còn sai lầm khi đổi đơn vị đo thời gian. Để thay đổi hiện trạng trên tôi đã sử dụng “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán chuyển động đều”.

Giải pháp thay thế: Hệ thống các công thức cho từng dạng bài cụ thể, đưa ra phương pháp giải cho từng dạng toán khác nhau, để giúp học sinh nắm kiến thức một cách có hệ thống, nâng cao hiệu quả dạy Toán chuyển động đều ở lớp 5.

Vấn đề nghiên cứu: Hệ thống hóa các kiến thức cho từng dạng bài, đưa ra phương pháp giải cho từng dạng bài khác nhau có nâng cao được kết quả học Toán chuyển động đều ở lớp 5 không?

Giả thuyết nghiên cứu: Việc hệ thống các kiến thức cho từng dạng bài, đưa ra phương pháp giải theo từng dạng bài khác nhau sẽ nâng cao được kết quả học Toán chuyển động đều ở lớp 5.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan