Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Nâng cao kết quả học tập các bài học về phép cộng số thập phân cho học sinh lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học


TÓM TẮT ĐỀ TÀI

 Ứng dụng công nghệ thông tin là một yêu cầu quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học. Trường Tiểu học  xxx  cũng như các trường học khác rất cần quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tất cả các bộ môn trong đó có môn toán.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Các nội dung dạy học môn toán lớp 5 nói chung và phần các phép tính với số thập phân nói riêng có rất nhiều vấn đề mới mẻ. Ví dụ các bài về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia…Để hỗ trợ việc dạy học các nội dung này, SGK cũng trình bày nội dung kiến thức khá khoa học. Nhiều giáo viên có tâm huyết cũng đã sử dụng thêm các phương tiện bổ trợ như bảng phụ, sơ đồ…Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, kèm theo lời phân tích, giải thích, với mục đích giúp cho học sinh hiểu bài hơn. Tuy nhiên, đối với những nội dung khó như khi so sánh các giá trị của a + b và b + a để rút ra tính chất giao hoán trong phép cộng các số thập phân mà giáo viên chỉ dùng lời nói và các hình ảnh tĩnh để minh họa thì học sinh rất khó hình dung, việc tiếp thu kiến thức của các em vẫn bị hạn chế. Nhiều học sinh thuộc bài mà không hiểu được bản chất của vấn đề thì kĩ năng vận dụng thực tế vẫn chưa tốt.

Giải pháp của tôi là sử dụng việc ứng dụng công nghệ thông tin có nội dung phù hợp vào một số bài về phép cộng số thập phân thay vì chỉ sử dụng phần nội dung kiến thức được trình bày trong SGK và coi đó là nguồn cung cấp thông tin giúp các em tìm hiểu tính chất của phép cộng số thập phân.

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 5 trường Tiểu học  xxx . Lớp 5B là lớp thực nghiệm và lớp 5A là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài 49, 50. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả trung bình cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,36 ; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,04. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học làm nâng cao kết quả học tập các bài học về phép cộng số thập phân cho học sinh lớp 5 trường Tiểu học  xxx .


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan