Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bình Định


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bình Định  bạn soạn tin như sau:Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:


Dữ liệu đang cập nhât. 


Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2016-2017

 

Điểm chuẩn chuyên Bình Định năm học 2016-2017. Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Tên trường Soạn tin
Chuyên Lê Quý Đôn 
chuyên Toán  Soạn HB 20070  gửi 8785
chuyên Toán – Tin  Soạn HB 20071  gửi 8785
chuyên Vật lý  Soạn HB 20072  gửi 8785
chuyên Hóa  Soạn HB 20073  gửi 8785
chuyên Sinh  Soạn HB 20074  gửi 8785
chuyên Ngữ văn  Soạn HB 20075  gửi 8785
chuyên tiếng Anh  Soạn HB 20076  gửi 8785
lớp không chuyên  Soạn HB 20077  gửi 8785

Điểm chuẩn các trường THPT tại tỉnh Bình Định năm học 2016-2017

STT Tên trường Soạn tin
1 An Lương Soạn HB 23706  gửi 8785
2 Hòa Bình Soạn HB 23707  gửi 8785
3 Hoài Ân Soạn HB 23708  gửi 8785
4 Hùng Vương Soạn HB 23709  gửi 8785
5 Lý Tự Trọng Soạn HB 23710  gửi 8785
6 Mỹ Thọ Soạn HB 23711  gửi 8785
7 Ngô Lê Tân Soạn HB 23712  gửi 8785
8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn HB 23713  gửi 8785
9 Nguyễn Diêu Soạn HB 23714  gửi 8785
10 Nguyễn Du Soạn HB 23715  gửi 8785
11 Nguyễn Hồng Đạo Soạn HB 23716  gửi 8785
12 Nguyễn Hữu Quang Soạn HB 23717  gửi 8785
13 Nguyễn Trân Soạn HB 23718  gửi 8785
14 Quang Trung Soạn HB 23719  gửi 8785
15 Quốc học Soạn HB 23720  gửi 8785
16 số 1 An Nhơn  Soạn HB 23721  gửi 8785
17 số 1 Phù Cát  Soạn HB 23722  gửi 8785
18 số 1 Phù Mỹ  Soạn HB 23723  gửi 8785
19 số 1 Tuy Phước Soạn HB 23724  gửi 8785
20 số 2 An Nhơn Soạn HB 23725  gửi 8785
21 số 2 Phù Cát Soạn HB 23726  gửi 8785
22 số 2 Phù Mỹ Soạn HB 23727  gửi 8785
23 số 2 Tuy Phước Soạn HB 23728  gửi 8785
24 số 3 An Nhơn Soạn HB 23729  gửi 8785
25 số 3 Phù Cát Soạn HB 23730  gửi 8785
26 số 3 Tuy Phước Soạn HB 23731  gửi 8785
27 Tăng Bạt Hổ Soạn HB 23732  gửi 8785
28 Tây Sơn Soạn HB 23733  gửi 8785
29 Trần Quang Diệu Soạn HB 23734  gửi 8785
30 Trưng Vương Soạn HB 23735  gửi 8785
31 Võ Giữ Soạn HB 23736  gửi 8785
32 Võ Lai Soạn HB 23737  gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan