Tổng hợp điểm chuẩn vào 10

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 hàng năm, tổng hợp chuẩn vào lớp 10 hàng năm

Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Phòng năm học 2016-2017

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Phòng Năm học 2016-2017

Sở GD&ĐT Hải Phòng đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 tại Hải Phòng. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là 52 điểm, thấp nhất là 37 điểm. So với năm trước, điểm chuẩn năm nay có nhỉnh hơn một chút.