Hỏi: Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) có mấy loại, áp dụng cho đối tượng nào?


Hỏi: Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) có mấy loại, áp dụng cho đối tượng nào?

Đáp 

Theo Thông tư Số:   03 /2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), bao gồm:

a) Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản;

b) Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT thì giáo viên cũng thuộc đối tượng áp dụng thông tư này.


 


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan