NCKHSPUD Mầm non: Một số yêu cầu đối với giáo viên trong tổ chức thực hiện chương trình giúp nâng cao chất lượng


Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới được coi là một chương trình mở. Tính “mở” của chương trình cho phép giáo viên được linh hoạt lựa chọn nội dung phương pháp một cách sáng tạo, đồng thời cũng rất khó khăn cho công tác quản lý việc thực hiện chương trình. Nó đòi hỏi người giáo viên phải tự giác, có tinh thần trách nhiệm cao. đòi hỏi cụng tỏc quản lý của nhà trường cần phải chặt chẽ, nghiờm tỳc, khoa học. Vì vậy, đưa ra các yêu cầu đối với giáo viên trong tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới của nhà trường tất yếu được đặt ra để cho chương trỡnh thực sự đi vào nhà trường mầm non và phát huy hiệu quả.

Loại file: word - Số trang: 24 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Với đề tài này chúng tôi hướng tới việc nêu ra được những cơ sở lý luận và thực tiễn, những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thực hiện chương trỡnh chăm sóc giáo dục mầm non mới, đưa ra các yêu cầu của nhà trường đối với giáo viên để xây dựng giải pháp nhằm hướng đến đạt mục tiêu của đề tài.

Giải pháp của chúng tôi là đưa ra những yờu cầu  mang tớnh khả thi về cụng tỏc quản lý của nhà trường dưới góc độ:  tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới non mới để giúp giải quyết những vấn đề khó khăn, những vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện chương trỡnh chăm sóc giáo dục mầm non mới đạt hiệu quả.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan