NCKHSPUD Mầm non: Nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi thông qua tổ chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh theo chủ đề


Giải pháp của chúng tôi là tổ chức hoạt động KPMTXQ theo chủ đề nhằm nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi để trẻ có kỹ năng sống tốt ngay từ độ tuổi này.

Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm ngẫu nhiên, tại 2 lớp 5 tuổi trường mầm non  xxx : lớp 5TA là lớp thực nghiệm, lớp 5 tuổi B là lớp đối chứng.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi tổ chức các hoạt động KPMTXQ ở các chủ đề, với nhiều hình thức khác nhau “hình thức thăm quan, mời khách trò chuyện, quan sát trực tiếp, làm thực nghiệm.” Kết quả cho thấy tác động đã nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng sống cho trẻ một cách rõ rệt: lớp thực nghiệm trẻ đã có kỹ năng sống tốt hơn lớp đối chứng, điểm kiểm tra theo thang xếp hạng sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 34,5; điểm kiểm tra theo thang xếp hạng của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 28,1. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p< 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn của giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc tổ chức hoạt động KPMTXQ theo chủ đề nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan