NCKHSPUD Mầm non: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý trường học


Đối với công tác quản lý giáo dục tại nhà trường, việc vận dụng công nghệ thông tin đã tạo ra một phương thức nhẹ nhàng trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách và báo cáo. Trong quá trình đổi mới phương pháp làm việc, nếu chúng ta có sự cân nhắc và chọn lựa nội dung kiến thức đổi mới hiệu quả. Trước tình hình này trong nhiều năm qua được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố  xxx  thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và hành chính kỹ năng cơ bản để vận dụng công nghê thông tin vào quản lý và giảng phương pháp quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý.

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/ 

Tất cả đội ngũ đều nhận thấy việc áp dụng những thành tưu công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục là một việc làm vô cùng cần thiết và hợp lý. Cho đến thời điểm này nhà trường đã đầu tư trang bị 22 bộ máy vi tính từ nguồn kinh phí ngân sách do Thành phố cấp và nguồn thu đóng góp cha mẹ học sinh. Được sự  quan tâm  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố  xxx , Ban giám hiệu nhà trường giàu kinh nghiệm, nhận thức đúng cùng với sự quyết tâm làm tốt công tác kế toán, đáp ứng được mục tiêu hiện đại hóa, tôi đã tìm một số biện pháp sử dụng phần mềm đã làm ứng dụng công nghệ thông tin.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan