NCKHSPUD –SKKN Tiếng Anh THCS: Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: sử dụng trò chơi trong giờ học tiếng anh nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7 bậc thcs.


Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Hai lớp 7 Trường THCS XXX  . Lớp 7A là thực nghiệm và Lớp 7B là lớp đối chứng. Thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế từ tuần 08 đến hết tuần thứ 13,

Loại file: word - Số trang: 21 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Qua nghiên cứu và thu thập số liệu, kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,08; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,21. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc tổ chức trò chơi trong các giờ học tiếng Anh làm nâng cao kết quả học tập cho hoc sinh lớp 7 Trường THCS XXX .


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan