Quy định đối tượng và điều kiện được hưởng trợ cấp về phụ cấp thâm niên nhà giáo


– Một hiệu trưởng trường THCS công lập có thời gian công tác trong trường học 38 năm trong đó có 33 năm giữ hiệu trưởng, 3 năm trực tiếp giảng dạy và nghỉ hưu năm 2009 thì có được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên cho nhà giáo nghỉ hưu không? Nguyễn Sơn (sonnam7475@gmail.com).* Trả lời:

Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu là bạn đang quan tâm xem mình có được hưởng trợ cấp theo Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu”.

Theo Điều 2 của Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng hưởng trợ cấp như sau:

Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Còn tại Điều 3 Quyết định trên quy định: Nhà giáo quy định tại Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

– Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011;

– Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, nếu như bạn nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy tại trường THCS công lập thì hoàn toàn đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp về phụ cấp thâm niên theo Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg.

Sỹ Điền


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan