SKKN Đoàn đội: Một số biện pháp nâng cao chất lượng trong công tác sao nhi đồng ở trường tiểu học


Ngày nay, cả nhân loại đang bước vững chắc trong năm đầu của thế kỉ XXI-Thế kỉ của nền văn minh, trí tuệ.bước vào thế kỉ XXI nước ta đang đứng trước những thách thức gay go trong thời kì hội nhập. Thế giới đang tiến như vũ bão trên tất cả các lĩnh vực và đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Loại file: word - Số trang: 18 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Còn nước ta đang bước những bước đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Đại hội Đảng lần thứ VIII(1996 ) đã khẳng định con đường đi lên CNXH của nước ta nêu ra phương hướng mục tiêu đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp. Muốn vậy phải đẩy mạnh sự nghiệp hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết TƯ 2 khóa VIII khẳng định” Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục-đào tạo, phát huy nguồn lực con người yêú tố của sự phát triển nhanh và bền vững. Hơn nữa thế kỉ qua, nền giáo dục nước ta có những bước phát triển đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thời đại. Do đó việc nâng cao giáo dục-đào tạo trong nhà trường là một vấn đề cốt tử”. Đảng ta rất quan tâm đến giáo dục -đào tạo, hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TƯ Đảng khóa VII đã chỉ rõ:” Phải xác định lại mục tiêu, thiết kế lại chương trình, kế hoạch, nội dung,phương pháp Giáo dục-Đào tạo. Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các bậc học, cấp học áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề “.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan