SKKN Toán THCS

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Định hướng cho học sinh phân tích giải toán

Qua kinh nghiệm thực tế chương trình môn toán lớp 6. Tôi nhận thấy rằng việc“Phát hiện và giải quyết vấn đề” của học sinh trong việc xây dựng kiến thức mới, giải bài tập, … là một năng lực cần đạt được trong phương pháp học tập mới hiện nay.Đây là biện pháp nhằm “Định hướng cho học sinh phân tích giải toán ”.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 :Một số dạng toán thường gặp về ƯCLN và BCNN

Trong chương trình toán lớp 6 học sinh đã được học các khái niệm ước chung lớn nhất (UCLN) và bội chung nhỏ nhất(BCNN). Khi luyện tập về các khái niệm này học sinh sẽ gặp nhiều bài tập liên quan trong đó có dạng toán tìm hai số nguyên dương khi biết một số điều kiện liên quan đến ƯCLN và BCNN.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Một số phương pháp giúp học sinh hứng thú học môn Toán 6

Sản phẩm của giáo dục là nhân cách của người học, của thế hệ trẻ. Về mục tiêu giáo dục phổ thông, Luật giáo dục xác định: giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Rèn luyện kỹ năng trình bày lời giải bài toán cho học sinh lớp 6

Toán học còn có tiềm năng phát triển phẩm chất đạo đức, góp phần hình thành thế giới quan khoa học cho học sinh. Toán học ra đời từ thợc tiễn và lại quay trở về phục vụ thực tiễn. Toán học còn hình thành và hoàn thiện những nét nhân cách như say mê và có hoài bão trong học tập, mong muốn được đóng góp một phần nhỏ của mình cho sự nghiệp chung của đất nước, ý chí vượt khó, bảo vệ chân lý, cảm nhận được cái đẹp, trung thực , tự tin, khiêm tốn,….

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Phương pháp tìm chữ số tận cùng của một số tự nhiên dưới dạng lũy thừa và một số dạng toán về lũy thừa trong chương trình toán 6

Để giúp học sinh học tốt môn toán, ngoài việc truyền thụ kiến thức cơ bản theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục & đào tạo ban hành cho các trường học phổ thông ( Kể cả ba cấp ), giáo viên cũng như học sinh cần phải nghiên cứu thật nhiều các tài liệu, sách báo, băng hình,…. có liên quan đến môn toán để bổ sung các dạng kiến thức mới, phương pháp giải mới,

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Một số biện pháp khắc phục những sai sót khi giải toán liên quan đến bội và ước lớp 6

Thực tế giảng dạy cho thấy: Học sinh lớp 6 bước đầu làm quen với chương trình THCS nên còn nhiều bỡ ngỡ gặp không ít khó khăn. Đặc biệt với phân môn số học, mặc dù đã được học ở tiểu học, nhưng với những đòi hỏi ở cấp THCS buộc các em trình bày bài toán phải lôgíc, có cơ sở nên đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Một số phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng

Là giáo viên dạy toán THCS nhiều năm qua ở địa bàn miền núi, bản thân luôn trăn trở cho chất lượng bộ môn của mình, việc phụ đạo học sinh yếu kém cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi luôn gặp nhiều khó khăn, các kì thi tuyển sinh 10, tham gia thi học sinh giỏi, … kết quả vẫn còn thấp.Học sinhlớp8, 9,v ì phải đối mặt với một lượng lớn các kiến thức hình học, nên việc giải các bài toán hình học nhiều em còn lúng túng, chưa nắm được phương pháp. Đặc biệt là chứng minh ba điểm thẳng hàng, phần lớn các em đều gặp khó khăn đối với dạng toán này, học sinh không biết lập luận trình  bày như thế  nào?