SKKN Hóa học THPT

SKKN Hóa học 12: Hệ thống các bài tập : “áp dụng định luật bảo toàn eletron để giải các bài toán hoá học vô cơ”

Cải tiến nội dung và phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng của quá trình dạy học là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của nghành giáo dục . Hoá học là môn khoa học vừa lý thuyết ,vừa thực nghiệm , do đó muốn nâng cao kết quả của quá trình dạy học hoá học người ta cho rằng.

SKKN Hóa học 12: “Xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng cho việc việc bồi dưỡng HSG Quốc gia

Trong hệ thống trường THPT Chuyên thì sách giáo khoa dành cho học sinh các lớp chuyên được dùng riêng để phù hợp với yêu cầu nâng cao kiến thức, học sâu hơn so với các học sinh không chuyên. Đối với học sinh lớp chuyên hoá cũng vậy, khi học phần hoá học hữu cơ thì học sinh học theo tài liệu [1].

SKKN Hóa học 12: Cân bằng Axit – Bazơ trong dung dịch chất điện li

Hóa học phân tích nói chung và phản ứng axít- bazơ nói riêng có vai trò to lớn, chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình giảng dạy môn hoá học ở trường trung học phổ thông, đặc biệt đối với các trường chuyên và luyện thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế.

SKKN Hóa học 12: Kinh nghiệm giải nhanh áp dụng cho các bài tập chương Sắt

Ở cấp THCS học sinh đã được trang bị phương pháp giải toán hoá học cơ bản, đó là: Phương pháp tính theo công thức hoá học và phương pháp tính theo phương trình hoá học, phương pháp trung bình … ở cấp THPT đơn vị kiến thức rộng hơn nhiều dạng bài tập hơn dẫn tới học sinh thương lúng túng không biết lựa chọn phương pháp nào để giải.

SKKN Hóa học 12: Áp dụng phương pháp quy đổi giải bài tập về sắt, hợp chất của sắt và một số phương pháp giải bài tập hóa học hữu cơ 11,12”

– Trong thực tế tài liệu viết về phương pháp giải bài tập về sắt và hợp chất của sắt đã có nhiều nhưng phương pháp nhanh, hiệu quả còn ít.  Vì vậy, khi gặp các bài toán về sắt và hợp chất của sắt các em thường lúng túng trong việc tìm ra phương pháp giải phù hợp.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12: Hình thành khái niệm và khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua một số bài tập hóa học

Trong quá trình dạy học ở trường phổ thông, nhiệm vụ quan trọng của giáo dục là phát triển tư duy cho học sinh ở mọi bộ môn, trong đó có bộ môn hóa học. Hóa học là môn khoa học thực nghiệm và lý thuyết, vì thế bên cạnh việc nắm vững lý thuyết, học sinh còn phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo mọi vấn đề thông qua hoạt động thực nghiệm, thực hành giải bài tập.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12:Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinhthông qua bài tập hoá học

Như vậy, mục đích của giáo dục ngày nay không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ cho học sinh những kiến thức, những kinh nghiệm mà loài người đã tích luỹ trước đây, mà còn phải bồi dưỡng cho họ năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Trong dạy học, quan điểm cần bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trong quá trình dạy học đều được giáo viên quán triệt, nhưng khái niệm “Sáng tạo” lại được hiểu khác nhau. ở đây chúng ta cần làm rõ hơn khái niệm “Sáng tạo” trong hoạt động học tập của học sinh.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12:Xây dựng đề kiểm tra kết hợp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận môn hóa học lớp12 ( chương vii- crom, sắt, đồng )

Với phương pháp kiểm tra đánh giá trắc nghiệm tự luận (TNTL) truyền thống, chúng ta mới chỉ kiểm tra được một lượng kiến thức không lớn. Điều đó dẫn đến tình trạng là: điểm của học sinh cao, nhưng không đánh giá được đúng trình độ của học sinh, mức độ tin cậy của quá trình kiểm tra đánh giá không cao. Vì vậy đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là điều mà ngành giáo dục cần phải quan tâm.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12:Tìm hiểu về phản ứng ankyl hóa trong tổng hợp hữu cơ

Có thể nói tổng hợp hữu cơ là lĩnh vực quan trọng nhất của ngành Hóa Học Hữu Cơ. Ngày nay chúng ta không thể tưởng tượng được một cuộc sống bình thường mà thiếu đi các sản phẩm của ngành công nghiệp tổng hợp hữu cơ, từ quần áo, vật dụng sinh hoạt cho đến vật liệu xây dựng, thuốc men, mỹ phẩm đều có liên quan mật thiết đến các sản phẩm tổng hợp hữu cơ.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12: Áp dụng công nghệ thông tin nhằm mô phỏng phản ứng hữu cơ của polime trong chương đại cương về polime môn hoá học 12 – ban KHTN

Ứng dụng CNTT trong chương đại cương Polime là một khâu rất quan trọng trong bộ môn Hóa học. Nhưng hiện nện nay việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do CNTT đòi hỏi càng cao về khả năng về người sử dụng hay ứng dụng các phần mềm cũng như việc giáo viên còn chưa nắm rõ ý đồ giảng dạy bằng kĩ thuật công nghệ này.