SKKN Ngoại ngữ THPT

Sáng kiến KN tiếng Anh lớp 12: Một số phương pháp luyện từ vựng tiếng anh cho các lớp tại trung tâm GDTX

Việt Nam giờ đây cũng trở thành một quốc gia nói tiếng Anh cùng với sự bùng nổ thông tin khoa học công nghệ hiện đại. Tiếng Anh ào đến Việt Nam như một luồng gió mới và đã được đón nhận rất hồ hởi vào sự khởi sắc riêng của nền kinh tế và những chuyển biến của đất nước trên con đường hội nhập- “Công nghiệp hoá-hiện đại hoá”

Sáng kiến KN tiếng Anh lớp 12: ứng dụng một số trò chơi và kỹ thuật dạy học vào bước luyện tập ngôn ngữ của tiết language focus nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh

Thông thường nhiều giáo viên vẫn yêu cầu học sinh luyện tập kiến thức ngôn ngữ (đặc biệt là ngữ pháp) ở tiết Language focus bằng cách: Làm các bài tập trong sách giáo khoa rồi lên bảng ghi câu trả lời và sửa lỗi. Như thực tế cho thấy thường gây một không khí buồn tẻ, đối phó, nhàm chán, không tạo được môi trường có lợi cho học tập .

SKKN môn Tiếng Anh lớp 10: Cải thiện kỹ năng nghe hiểu cho học sinh yếu, kém lớp 10 – THPT thông qua việc thiết kế lại các nhiệm vụ trong phần Listening – SGK Tiếng Anh 10(CTC).

Nhìn từ góc độ của GV dạy tiếng chúng ta đề thấy rõ những khó khăn trong giờ dạy nghe như:

– Cơ sở vật chất, phương tiện cũng như đồ dùng và trang thiết bị dạy học không đáp ứng được chương trình của SGK: Không có phòng chức năng; không có hệ thống âm thanh, tranh ảnh, máy chiếu; băng dĩa không đủ tiêu chuẩn, ….