SKKN Sinh học THPT

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 11: Nâng cao kết quả học tập của học sinh thông qua việc sử dụng mẫu vật và công nghệ thông tin trong dạy học môn Sinh học.

Trong chương trình phổ thông có nhiều môn, nhiều bài có giáo cụ hỗ trợ việc giảng dạy. Nhiều giáo viên đã đầu tư công sức để đưa chất lượng bài giảng tốt nên, học sinh tiếp thu tốt hơn. Tuy nhiên, đối với những nội dung khó, ví dụ khi mô tả các quá trình sinh học lớp 11 GV chỉ dùng lời nói và các tranh ảnh để minh họa thì học sinh vẫn rất khó hình dung, việc tiếp thu bài của các em vẫn hạn chế.

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 11: Nghiên cứu việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học sinh học lớp 11

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu rất quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học vì thông qua kết quả kiểm tra đánh giá có thể điều chỉnh hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. Môn Sinh học có kiến thức thuộc lĩnh vực tự nhiên nhưng không giống như các bộ môn tự nhiên khác, phần lí thuyết dài và có nhiều từ, cụm từ chuyên ngành, phần bài tập ít và chủ yếu tập trung ở lớp 12.

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 11: Ứng dụng giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh nữ lớp 11 trường THPT

Dạy học bộ môn kết hợp với giáo dục sức khỏe sinh sản  là một nhiệm vụ quan trọng  của mỗi người giáo viên trước xã hội năng động có ảnh hưởng  nhiều mặt đến tâm lí học sinh. Học sinh độ tuổi từ 15 – 18, đây là lứa tuổi mà trong cơ thể các em diễn ra sự dậy thì rất mạnh mẽ cả ở nam lẫn nữ, là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn- người ta gọi là tuổi vị thành niên.

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi chọn lọc tự nhiên – nhân tố định hướng quá trình tiến hóa

Hệ thống các trường phổ thông chuyên là nơi phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu làm cơ sở tạo nguồn đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.Dân tộc ta cùng với nhân loại đang bước vào thế kỉ XXI, thế kỉ của nền kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu. Hơn lúc nào hết, giai đoạn này, cùng với nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, sự nghiệp bồi dưỡng, phát triển nhân tài cho đất nước phải được đặt lên một tầm cao mới

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Hệ thống cơ sở lý thuyết và bài tập ôn luyện phần di truyền quần thể dùng cho học sinh chuyên Sinh

Trong chương trình sinh học phổ thông, di truyền học quần thể mặc dù không phải là một phần chiếm nhiều thời lượng của chương trình sinh học lớp 12, tuy vậy nó là một phần không thể thiếu trong các cuộc thi như: thi Đại học, thi học sinh giỏi Thành phố và thi học sinh giỏi Quốc gia…Đó là do phần di truyền quần thể chính là cơ sở xây dựng và hoàn thiện của các thuyết tiến hóa Tổng hợp hiện đại, phản ánh tư duy logic và hệ thống của học sinh.

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học giúp học sinh hiểu biết nhiều hơn về khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm

Hiện nay, ở các trường THPT nói chung và trường THPT ABC nói riêng, việc đổi mới phương pháp dạy học đang được các thầy cô thực hiện một cách tích cực. Mỗi thầy cô giáo đều tìm cho minh những phương pháp, những cách áp dụng khác nhau cho phù hợp với đặc thù của bộ môn. Môn sinh học lớp 12 được học sinh phản ánh là khá khó nhớ, kiến thức trừu tượng và các nội dung khiến học sinh còn nhầm lẫn, đặc biệt là chương I với nhiều cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử và các loại đột biến.

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Nâng cao kết quả học tập các bài trong chương I – phần di truyền học, sinh học 12 qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy cho học sinh khối 12 trường THPT

Chương I của phần di truyền học, kiến thức vừa dài vừa khó, mặt dù học sinh có tích cự học ở trên lớp, nhưng về nhà vì không có thời gian ôn tập lại, nên học sinh sẽ quên ngay, nên việc chốt lại kiến thức bài học cho học sinh là việc rất quan trọng. Nhưng chỉ bằng các câu văn thì học sinh sẽ dễ quên các kiến thức cơ bản. Tôi đã sử dụng giải pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học nhằm khắc phục các hạn chế đó

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Đổi mới phương pháp trong dạy học thực hành sinh học 12

Trong những thập niên gần đây xã hội đã có những những thay đổi rất lớn về công nghệ thông tin, nó đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục trong trường phổ thông hiện nay. Sinh học là bộ môn khoa học thực nghiệm nghiên cứu về cơ thể sống, sự tiến hóa của các giới sinh vật và nguồn gốc của con người. Kiến thức của bộ môn khá trừu tượng nên học sinh rất khó nắm bắt kiến thức.