SKKN Sinh học THPT

SKKN Sinh học 12: phương pháp khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học sinh học và một số hình ảnh, sơ đồ trong chương di truyền – biến dị

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học, người giáo viên phải luôn tìm tòi, nghiên cứu và sưu tầm tài liệu tham khảo, các phương tiện dạy học nhằm minh họa cho các khai niệm, các mạnh đề…, giúp học sinh có hứng thú học hơn, tiết dạy không bị nhàm chán.

SKKN Sinh học 12: phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền của menđen sinh học 12

Để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi với hình thức trắc nghiệm như hiện nay học sinh cần đổi mới phương pháp học tập . Nếu trước đây học và thi môn sinh học, học sinh cần học thuộc và nhớ từng câu, từng chữ hoặc đồi với bài toán học sinh phải giải trọn vẹn các bài toán. Thì nay học sinh lưu phải nắm được các kiến thức cơ bản trọng tâm đã học vận dụng những hiểu biết đó vào việc phân tích, xác định nhận biết các đáp án đúng sai trong các câu trắc nghiệm.

SKKN Sinh học 12: thiết kế bản đồ tư duy trong dạy – học sinh học 12

Thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều học sinh chưa biết cách học, cách ghi kiến thức vào bộ não mà chỉ học thuộc lòng, học vẹt, thuộc một cách máy móc, thuộc nhưng không nhớ được kiến thức trọng tâm, không nắm được “sự kiện nổi bật”, hoặc không biết liên tưởng, liên kết các kiến thức có liên quan với nhau.

SKKN Sinh học 12: sử dụng kiến thức prôtêin và enzim để giải thích cơ sở phân tử của quy luật tương tác gen

Trong các quy luật di truyền, thì bài tập di truyền tương tác gen đặc biệt là tương tác át chế là dạng bài tập khó, để hiểu được bản chất di truyền học sinh cần phải hiểu được cơ chế các chuỗi phản ứng hoá sinh bằng các phản ứng enzim, sự tương tác giữa các protein hoặc giữa protein với enzim…

SKKN Sinh học 12: phương pháp xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể đối với gen trên nst thường và gen trên nst giới tính

Để học tốt và thi có kết quả cao các kì thi với hình thức trắc nghiệm, học sinh cần làm quen với hình thức thi cử mới, hiểu thấu đáo các kiến thức cơ bản đã học và vận dụng những kiến thức đó vào việc phân tích, xác định cách giải những bài tập nhỏ và nhận biết các đáp án đúng sai trong đề thi trắc nghiệm. Các đề thi đại học, cao đẳng trong những năm gần đây

SKKN Sinh học 12:xây dựng và sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào một số bài thuộc về một số bài trong chương II: tính quy luật của hiện tượng di truyền trong sách sinh học 12 và đưa vào giảng dạy các bài này bằng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề.

1.1. Ảnh hưởng qua lại của khoa học kỹ thuật và nền kinh tế thị trường tới giáo dục – yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học.

1.1.1. Hiện nay khoa học kỹ thuật có tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng, cứ khoảng 4- 5 năm khối lượng tri thức lại tăng gấp đôi. Trong sự phát triển chung đó thỡ Sinh học cú gia tốc tăng lớn nhất. Sự gia tăng khối lượng tri thức, sự đổi mới khoa học sinh học tất yếu đũi hỏi sự đổi mới về phương pháp dạy học.

Mặt khác chính sự phát triển như vũ bóo của khoa học kỹ thuật cụng nghệ hiện đại và sự bùng nổ thông tin đó làm cho nền kinh tế xó hội nước ta có những biến đổi sâu sắc cơ bản.

SKKN Sinh học 12:một số phương pháp giải câu hỏi và bài tập tiến hóa sinh học 12 – thpt

Trong đổi mới DH, vai trò của người GV không hề bị hạ thấp, trái lại, người GV phải có trình độ chuyên môn sâu, trình độ sư phạm lành nghề, có óc sáng tạo và nhạy cảm mới có thể đóng vai trò “là người gợi mở, xúc tác, trợ giúp, hướng dẫn, động viên, cố vấn, trọng tài” trong các hoạt động học tập của HS, đánh thức năng lực tiềm năng trong mỗi em, chuẩn bị tốt cho các em tham gia phát triển cộng đồng.

SKKN Sinh học 12:nâng cao hiệu quả dạy học sinh học 12 bằng sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy

Khoa học kĩ thuật đang phát triển rất nhanh chóng, cứ khoảng 4 – 5 năm thì lượng tri thức lại tăng gấp đôi. Sự gia tăng khối lượng tri thức cùng với xu hướng hội nhập toàn cầu đòi hỏi phải đào tạo ra nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, thành thục các kĩ năng sống, đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.

SKKN Sinh học 12:sử dụng câu hỏi để nâng cao hiệu quả trong dạy học sinh học trung học phổ thông

Trong thời đại kinh tế vốn tri thức của nhân loại ngày càng nhiều, không những thế còn luôn luôn đổi mới. Xu hướng chính của chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo là: Giáo dục định hướng vào học tập, hoạt động nhận thức của học sinh. Do vậy mà phải có phương pháp giáo dục, dạy học phù hợp, hiệu quả.