Tiểu học

Tuyển tập SKKN tiểu học, Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tiểu học

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Một số giải pháp chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán lớp 5

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Một số giải pháp chỉ đạo góp phần  nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán lớp 5

Tiểu học là cấp học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môn Toán cũng như những môn học khác là cung cấp những tri thức khoa học ban đầu, những nhận thức về thế giới xung quanh nhằm phát triển các năng lực nhận thức, hoạt động tư duy và bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp của con người. Môn Toán ở trường Tiểu học là một môn học độc lập, chiếm phần lớn thời gian trong chương trình học của trẻ.

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN QLGD (Phần V)

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD -SKKN QLGD (Phần V)

Dưới đây là Tuyển tập SKKN Quản lý giáo dục . Các SKKN QLGD đều có định dạng word, bạn có thể sửa được để tham khảo

Áp dụng: Viết SKKN THCS, Viết đề tài NCKHSPUD.

Không càn đăng ký, đăng nhập, bạn vẫn tải SKKN về máy