SKKN lớp 5

Tuyển tập SKKN lớp 5, đề tài NCKHSPUD lớp 5, tài liệu tham khảo lớp 5

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Một số giải pháp chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán lớp 5

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Một số giải pháp chỉ đạo góp phần  nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán lớp 5

Tiểu học là cấp học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môn Toán cũng như những môn học khác là cung cấp những tri thức khoa học ban đầu, những nhận thức về thế giới xung quanh nhằm phát triển các năng lực nhận thức, hoạt động tư duy và bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp của con người. Môn Toán ở trường Tiểu học là một môn học độc lập, chiếm phần lớn thời gian trong chương trình học của trẻ.

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm hợp tác trong giải toán có lời văn ở lớp 5 trường tiểu học

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh – đó là một yêu cầu khách quan và bức thiết. Điều đó ai cũng hiểu song giáo dục như thế nào ? Con đường tiến hành ra sao ? Tôi thiết nghĩ các cấp lãnh đạo, các nhà giáo dục cần có cái nhìn khách quan hơn, thiết thực hơn về vấn đề này.

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: cách xác định số dư của phép chia số thập phân bằng cách gióng thẳng dấu phẩy của số bị chia

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

        Trong bốn phép tính đối với học sinh tiểu học, phép chia thường là phép tính mà học sinh dễ mắc sai lầm nhất cả giáo viên cũng lúng túng trong cách lựa chọn phương pháp giảng dạy để mang lại hiệu quả cao. Nội dung trọng tâm của dạy học toán ở học kì I của lớp 5 là dạy học số thập phân và các phép tính với số thập phân. Về thực chất, nội dung này là sự mở rộng những hiểu biết về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên. Vì vậy, hầu hết các bài tập về số thập phân đều có dạng tương tự như các bài tập về số tự nhiên. Do đó việc xác định số dư trong phép chia số thập phân cũng được dựa trên thành phần và kết quả của phép chia số tự nhiên (Số dư phải nhỏ hơn số chia).

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 thực hiện tốt bốn phép tính với số thập phân

  1. Tóm tắt đề tài

Như chúng ta đã biết học sinh lớp 4, 5 phải học 9 môn bắt buộc. Trong đó, mỗi môn học góp phần rèn luyện cho học sinh những đức tính cần thiết, quan trọng của con người Việt Nam. Nếu như môn Tiếng Việt rèn cho học sinh 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết để học tập và giao tiếp thì môn Toán cũng có vị trí hết sức quan trọng bởi vì: nó rèn cho học sinh kĩ năng tính toán, suy nghĩ độc lập và khả năng giải quyết vấn đề nảy sinh trong học tập và cuộc sống, nhờ đó mà hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động mới.

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Nghiên cứu về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 5

PHẦN 1: TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Cùng với Tiếng Việt – Toán học là môn học có vị trí vai trò quan trọng ở bậc tiểu học. Toán giúp bồi dưỡng tư duy lôgic, khả năng suy luận, phát triển trí thông minh, tư duy logic sáng tạo, tính chính xác, kiên trì và trung thực. Nó còn góp phần hình thành phẩm chất cần thiết và quan trọng như cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó khăn làm việc có kế hoạch, có nề nếp và tác phong khoa học.

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Sử dụng phần mềm Powerpoint trong giảng dạy phép chia số thập phân môn toán lớp 5

1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Ứng dụng công nghệ thông tin là một yêu cầu quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học. Các trường tiểu học cũng như các trường học khác cần quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tất cả các bộ môn trong đó có môn toán học. Để hỗ trợ việc học nội dung này sách giáo khoa cũng đã cung cấp đầy đủ phần hình thành kiến thức mới và phần bài tập giúp học sinh luyện tập sau bài học.

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán chuyển động đều

Đề tài : Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán chuyển động đều.

 

I.  Tóm tắt đề tài :

Bậc tiểu học là bậc học quan trọng nhất trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh. Trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa  học ban đầu về tự nhiên xã hội, phát triển năng lực nhận thức, trang bị các ph­­­ương pháp và kỹ năng ban đầu về hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, bồi d­­­ưỡng và phát huy tình cảm, thói quen và đức tính tốt của con ngư­­­ời Việt Nam.