SKKN, Tiểu luận QLGD: Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh


Trong những năm qua đất nước ta chuyển mình trong công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện; từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, Chuyển từ chính sách “đóng cửa” sang chính sách “mở cửa” .

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Tuy nhiên mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự lệch lạc về đạo đức và những giá trị nhân văn là vấn đề toàn xã hội quan tâm.

SKKN, Tiểu luận QLGD: Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan