Sửa đổi quy định thanh tra thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp
 – Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Dự thảo Thông tư về tổ chức và hoạt động thanh tra thi được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT, có bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề như: Bổ sung phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền, kinh phí; làm rõ nội dung thanh tra (từ Điều 6 đến Điều 15); bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, nhất là đối với thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học…

Văn bản khi được ban hành sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động thanh tra thi, xét trong các cơ sở giáo dục, tổ chức thanh tra giáo dục, đảm bảo kỷ cương trong hoạt động thi, xét theo tinh thần đổi mới giáo dục, đổi mới thi, kiểm tra và đánh giá là khâu đột phá.

Theo Dự thảo, hình thức thanh tra thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án bao gồm: Thanh tra thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án được tiến hành theo kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất theo quy định tại Điều 37, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12.

Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch hằng năm do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Giám đốc Sở GD&ĐT; giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng, hiệu trưởng/giám đốc cơ sở giáo dục đại học (gọi chung là hiệu trưởng) phê duyệt.

Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng giao.

Được biết, ngày 16/10/2006, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra thi. Sau 9 năm đi vào cuộc sống, Quyết định này cần được thay thế bằng văn bản mới để phù hợp với các quy định mới và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Văn bản trên sau khi ban hành sẽ thay thế Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi./.

Mỹ Anh


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.