Tag Archives: Chuyên đề bồi dưỡng HS Giỏi

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 3

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 3images (1)

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS   gồm có 20 chuyên đề gồm 259 trang
Tài liệu định dạng Word
(Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )  

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 4

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 4images (1)

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS gồm có 20 chuyên đề gồm 259 trang
Tài liệu định dạng Word
(Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )  

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 2

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 2images (1)

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS   gồm có 20 chuyên đề gồm 259 trang

Tài liệu định dạng Word
(Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )  

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 1

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 1images (1)

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS   gồm có 20 chuyên đề gồm 259 trang
Tài liệu định dạng Word
(Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )  

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11: Chương I: Điện tích – Điện trường- Chủ đề 2: Bài tập về điện trường

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11: Chương I: Điện tích – Điện trường- Chủ đề 2: Bài tập về điện trường

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Vật lý THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng học sinh Giỏi, Thi THPT Quốc Gia … , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Vật lý .

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11: Chương I: Điện tích – Điện trường – Chủ đề 1: Lực tương tác tĩnh điện

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11: Chương I: Điện tích – Điện trường – Chủ đề 1: Lực tương tác tĩnh điện1.Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm.

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Vật lý  THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng học sinh Giỏi, Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn  Vật lý .

Lực tương tác giữa hai điện tích điểm ql và q2 (nằm yên, đặt trong chân không) cách nhau đoạn r có:

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9: Chuyên đề 20: AXIT VÀ ESTE

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:

Chuyên đề 20:

AXIT VÀ ESTE

 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )   

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9: Chuyên đề 19: RƯỢU

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:

Chuyên đề 19:

 RƯỢU

 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  ) 

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9: Chuyên đề 18: TOÁN HIĐROCACBON

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:

Chuyên đề 18:

TOÁN HIĐROCACBON

 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )  

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9: Chuyên đề 17: VIẾT CTCT, VIẾT PTHH THEO CHUỖI PHẢN ỨNG – ĐIỀU CHẾ, NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT – TÁCH CÁC CHẤT HỮU CƠ.

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 17:

VIẾT CTCT, VIẾT PTHH THEO CHUỖI PHẢN ỨNG – ĐIỀU CHẾ, NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT – TÁCH CÁC CHẤT HỮU CƠ. 

(Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9: Chuyên đề 16: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC ĐỂ ĐIỀU CHẾ CHẤT VÔ CƠ VÀ THỰC HIỆN SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:

Chuyên đề 16:

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC ĐỂ ĐIỀU CHẾ CHẤT VÔ CƠ VÀ THỰC HIỆN SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ

 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )