Tag Archives: Danh mục đề tài NCKHSPUD mầm non

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 2

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 2

(In được luôn)

Các đề tài NCKHSPUD này cũng được sử dụng trong viết Tiểu luận mầm non, Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên giáo dục …

NCKHSPUD Mĩ thuật – âm nhạc: để dạy tốt môn âm nhạc lớp 4

Hình thành và phát huy năng lực cảm thụ âm nhạc của học sinh giúp các em có trình độ hiểu biết âm nhạc nhất định, mở rộng về truyền thống âm nhạc Việt Nam, hiểu biết âm nhạc Thế giới, góp phần bồi dưỡng tình cảm đạo đức trí tuệ không khí vui tươi lành mạnh phát triển hài hòa nhân cách tư tưởng của học sinh.