Tag Archives: dạy học lịch sử 6

SKKN Lịch sử 6: Đổi mới PPGD lịch sử bằng việc phối hợp một số phương pháp với sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử 6

Bác Hồ của chúng ta cũng đã viết: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Đường Cao Tông, một ông vua của thời nhà Đường đã có câu rất hay về Sử: “Soi tấm gương bằng đồng thì thấy được mặt, mũi, râu, tóc của ta. Soi vào lịch sử thì thấy được việc ta làm hôm nay đúng hay sai”.

SKKN Lịch sử 6: kinh nghiệm dạy về các thành tựu văn hóa trong khóa trình lịch sử lớp 6

Nhận thức được vai trò quan trọng của bộ môn lịch sử trong việc giáo dục thế hệ trẻ . Trong những năm gần đây việc dạy học lịch sử ở trường phổ thông đã có những bước tiến đáng kể: đã có sự thay đổi cả về nội dung và phương pháp giảng dạy, chứng tỏ các cấp các ngành cũng đã có sự quan tâm đến vị trí môn học.