Tag Archives: dạy học lịch sử

SKKN Lịch sử 7: “một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử lớp 7 tại trường thcs

Nghèo vốn từ, không hiểu nghĩa của từ là một trong những nguyên nhân làm cho việc hiểu, ghi nhớ khó từ đó tiếp thu và nghi nhận tri thức bị hạn chế (đặc biệt là trong việc học các môn xã hội). Để giải quyết vấn đề này trong quá trình dạy học môn lịch sử giáo viên cần cho học sinh hiểu các khái niệm trong quá trình hướng dẫn học sinh khám phá và tiếp nhận tri thức.

SKKN Lịch sử 7: làm thế nào để phát huy tính tích cực của hs trong tiết dạy lịch sử 7?

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của đất nước, đặc biệt là trước cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật ngày càng phát triển, việc chỉnh lí chương trình Giáo Dục và thay đổi nội dung sách giáo khoa là vấn đề rất cấp thiết và vô cùng quan trọng, để đạt được mục tiêu ” Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, Văn minh”.