Tag Archives: đề cương

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA 2016 – MÔN TOÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA 2016 – MÔN TOÁN 

( Bộ tài liệu gồm 92 trang)

Tài liệu tham khảo dành cho Giáo viên ôn thi THPT Quốc gia 2016, học sinh tự luyện. Bộ tài liệu bao gồm đầy đủ các chủ đề ôn tập thi THPT Quốc Gia, bài tập có đáp án, có đề minh họa kèm theo và kế hoạch phân tiết, phân bài. File word, Giáo viên có thể chỉnh sửa phù hợp với từng đối tượng học sinh

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một lớp bài toán quy hoạch tuyến tính ngẫu nhiên nhiều giai đoạn

Đề cương luận văn Thạc sĩ Toán học: Một lớp bài toán quy hoạch tuyến tính ngẫu nhiên nhiều giai đoạn

Với mục đích tập dượt nghiên cứu khoa học, cùng với thời gian và mức độ cho phép thực hiện đề tài tốt nghiệp Cao học Thạc sĩ, chúng tôi cố gắng xem xét nội dung có liên quan đến công trình của Z. Long Chen, W. B. Powell,  A Convergent Cutting-Plan and Partial-Sampling Algorithm for Multistage Stocchatis Linear Programs with Recouse, công bố trên Tạp chí Optimization Theory and Applications, Số 102, 497 – 524, (1999). Vì lý do như vậy, chúng tôi chọn đề tài: ” Một lớp bài toán quy hoạch tuyến tính ngẫu nhiên nhiều giai đoạn “.

Giải quyết tình huống: Giả sử, X là công chức địa chính – XD – ĐT&MT của xã (Phường XXX – huyện (quận SEX) đã có hành vi “sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng. – Hãy cho biết cách xử lý đối với trường hợp của X

Giải quyết tình huống: Giả sử, X là công chức địa chính – XD – ĐT&MT của xã (Phường XXX – huyện (quận SEX) đã có hành vi “sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

– Hãy cho biết cách xử lý đối với trường hợp của X

– Hãy tư vấn giúp X thực hiện quyền khiếu nại nếu như X không đồng ý với quyết định giải quyết của người có thẩm quyền?

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề cương 5

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề cương 5(Theo từng chuyên đề học tập tư tưởng HCM)

Đề cương 1 xem tại đây

Xem đề cương 2

Xem đề cương 3

Đề cương tư tưởng HCM – Đề cương 04

Mô tả: Bộ đề cương gồm các câu hỏi, có đáp án chi tiết.

Áp dụng: Dành cho học viên, sinh viên ôn thi hết học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc làm bài thu hoạch hết học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối tượng áp dụng: Học viên các lớp Sơ – Trung – Cao cấp lí luận chính trị. Học viên cao học. Sinh viên đại học. Thí sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu hoạc tập viết báo cáo thu hoạch tư tưởng HCM, ôn thi môn tư tưởng HCM, viết Tiểu luận môn Tư ưởng HCM