Tag Archives: Lớp 5

SKKN chính tả lớp 5: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5

Phân môn chính tả ở tiểu học có nhiệm vụ chủ yếu rèn luyện cho học sinh nắm các quy tắc và thói quen viết đúng với chuẩn chính tả Tiếng Việt. Cùng với các phân môn khác, chính tả giúp cho học sinh chiếm lĩnh Việt văn hoá – Công cụ để giao tiếp, tư duy. Ngay từ bậc tiểu học, trẻ cần phải được môn học chính tả một cách khoa học, cẩn thận để có sử dụng công cụ này suốt những năm tháng trong thời kỳ học tập ở nhà trường cũng như suốt cuộc đời.

SKKN môn Toán lớp 5: Các bài toán điển hình lớp 5 và phương pháp giảng dạy

Trong chương trình  toán ở tiểu học, việc giải các bài toán chiếm một vị trí rất quan trọng. Các khái niệm toán học, các quy tắc toán học đều được giảng dạy thông qua giải toán. Việc giải toán giúp học sinh củng cố vận dụng các kiến thức, rèn luyện kĩ năng tính toán . Đồng thời, qua việc giải toán cho học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện những mặt mạnh, mặt yếu của từng em về kiến thức, kĩ năng và tư duy để từ đó giúp học sinh phát huy được tính chủ động sáng tạo trong học tập.

SKKN môn Toán lớp 5: Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5

Giống như giao thông, bưu điện là kết cấu của hạ tầng kinh tế, giáo dục nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng là bộ phận của kết cấu hạ tầng xã hội. Muốn cho giáo dục thực sự có đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai, giáo dục tiểu học phải thực sự được coi là nền tảng quan trọng bậc nhất bởi đây là cấp học cơ sở tối thiểu để mỗi trẻ em phát triển nhân cách, năng lực, thể chất và tinh thần.

SKKN môn Toán lớp 5: Một số kinh nghiệm khi dạy toán chuyển động đều cho học sinh lớp 5

Giáo dục là nền tảng văn hoá của một nước, là sức mạnh tương lai của một dân tộc. Chính vì vậy Đảng ta đã nhận định rằng: ” Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai.” Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng học tập và giáo dục cho học sinh đang được Đảng, nhà nước, cha mẹ học sinh và các ngành các cấp quan tâm , đặc biệt là bậc Tiểu học.