Tag Archives: NCKHSPUD

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 11: Phương pháp giải bài toán hoá học từ cặp chất tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau

Trong những năm gần đây phương pháp dạy học đang được toàn ngành giáo dục cải tiến theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.Học sinh tự tìm tòi, tự khám phá.Với phương châm coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nghị quyết trung ương II khoá VIII đã khẳng định:

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 11:Nghiên cứu mức độ tiếp nhận kiến thức của người học qua mô hình “kim tự tháp tiếp thu kiến thức” (national trainning laboratories)

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “ Đổi mới phương pháp dạy và học là phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay, đổi mới và tổ chức nghiêm minh chế độ thi cử ”. 

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 11: Một số phương pháp giúp học sinh giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học

Với hình thức thi trắc nghiệm học sinh thường phải mất nhiều thời gian khi giải những bài tập tính toán, đặc biệt là những bài tập xảy ra nhiều qua trình, nhiều phản ứng phức tạp. Nếu các em vẫn giải bài tập theo hướng trắc nghiệm tự luận như trước đây thì thường không có đủ thời gian để hoàn thành bài thi của mình.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 11: Giới thiệu bộ dụng cụ thí nghiệm cải tiến tự làm và việc tăng cường sử dụng thí nghiệm trong dạy học để nâng cao kết quả học tập môn hóa cho học sinh lớp 11-THPT

Môn hóa học- với vai trò là một môn khoa học trong nhà trường phổ thông, thì việc đổi mới phương pháp dạy hoc nhằm chuyển giao những ý tưởng tốt đẹp trên đó là việc thông qua các bài lên lớp hóa học, đặc biệt việc tăng cường sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy học sẽ giúp nâng cao kết quả học tập

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 11:Nâng cao kết quả học tập các bài học chương anđehit- xeton- axit cacboxylic thông qua việc biên soạn tài liệu tự học có hướng dẫn cho học sinh lớp 11- trường THPT

Ngày nay công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra những yêu cầu rất lớn cho ngành giáo dục và đào tạo nước ta. Nếu cứ tiếp tục cách dạy và học thụ động, ngành giáo dục sẽ không đáp ứng được những yêu cầu rất lớn đó.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 11: Nâng cao kết quả dạy học chương ” sự điện li” bằng dạy học tích cực thông qua thí nghiệm nhóm nhỏ môn hóa học 11 nâng cao

Hoá học là môn khoa học thực nghiệm vì vậy trong quá trình dạy và học Hoá học không thể thiếu việc làm thí nghiệm. Ban Giám hiệu trường THPT ABC luôn quan tâm và chỉ đạo sát các thầy, cô giáo trong nhóm hóa học về việc tiến hành sử dụng các đồ dùng thí nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng và kết quả học tập.