Tag Archives: QLGD

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 2

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 2

(In được luôn)

Các đề tài NCKHSPUD này cũng được sử dụng trong viết Tiểu luận mầm non, Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên giáo dục …

SKKN, Tiểu luận QLGD: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

* Ngày 15 tháng 6 năm 2004 Ban bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về việc: “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đội ngũ quản lý giáo dục” đã khảng định: “Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” là một nhiệm vụ vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lựơc lâu dài, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục Tiểu học.

SKKN, Tiểu luận QLGD: Quản lý chỉ đạo chuyên môn về việc nâng cao chất lượng dạy và học

Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở Việt Nam nói chung và việc giảng dạy ở Tiểu học nói riêng là vấn đề được xã hội rất quan tâm. Khi bàn đến vai trò của những người thầy trong sự nghiệp giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “Thầy giáo là nhân vật trọng tâm trong nhà trường, là người quyết định và tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa.

SKKN, Tiểu luận QLGD: Về một số vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cơ bản của bậc học thì yếu tố quan trọng nhất đó là người thầy, thầy có giỏi thì trò mới giỏi. Thầy giỏi không chỉ đơn thuần là giỏi về kiến thức đó là nắm được tất cả những kiến thức có trong chương trình mà còn phải có sự hiểu biết nhận định về các lĩnh vực khác.

SKKN, Tiểu luận QLGD: Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực ở trường tiểu học Cát Linh

Mục tiêu giáo dục của tiểu học là giúp trẻ phát triển toàn diện, giúp trẻ hình thành những phẩm chất cơ bản của con ngư­ời, với những vốn kiến thức cơ bản về tự nhiên xã hội, làm cho trẻ có đễ dàng học lên các cấp học trên. Một yêu cầu đặt ra: Những nhà quản lý phải làm gì? Làm thế nào để các hoạt động của nhà trư­ờng có chất l­ượng nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong trư­ờng Tiểu học mà xã hội quan tâm.

SKKN, Tiểu luận GLGD: Một số kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý sự thay đổi

Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi là một tiến trình nhằm xây dựng cầu nối giữa tầm nhìn và hành động. Các nhà lãnh đạo thường cố gắng thực hiện sự thay đổi mà chưa chú ý nhiều đến chiến lược của sự thay đổi. Trong nhiều tình huống, mọi người không sẵn sàng đón nhận sự thay đổi, thay vì đó, họ thường có thái độ phản kháng.

Đề tài NCKHSPUD Đoàn đội: Một số việc làm kết phối hợp với Đoàn Đội và Giáo viên chủ nhiệm lớp để giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường

Như chúng ta đã biết : “Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo những con người có kiến thức văn hoá, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu CNXH, sống lành mạnh, đáp ứng với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Phải mở rộng quy mô, đồng thời năng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, gắn học với hành, tài với đức.

Đề tài NCKHSPUD Đoàn đội: Chuyên đề cấp Thành phố “Ngày hội chúng em làm kế hoạch nhỏ”

PHẦN 1: TUỔI NHỎ LÀM VIỆC NHỎ

Phong trào Kế hoạch nhỏ là một phong trào của thiếu nhi Việt Nam ra đời năm 1958, do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức theo sáng kiến của thiếu nhi Hải Phòng và Sơn Tây, lấy kinh phí thu được để xây Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong tại Hải Phòngvà từ đó phong trào đã được nhanh chóng lan truyền tới đông đảo thiếu nhi trên cả nước tham gia. Từ phong trào thu gom phế liệu đến chăn nuôi, trồng trọt tăng gia sản xuất gây dựng quĩ.

SKKN, Tiểu luận QLGD: Một số giải pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học

Trong quá trình phát triển của xã hội loài người thì con người là nhân vật trung tâm tạo nên sự phát triển của xã hội. Loài người đã trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội. Từ thời kỳ công xã nguyên thuỷ đến nay con người đã luôn khẳng định mình qua các cuộc đấu tranh giai cấp để phát triển xã hội.