Tag Archives: quản lý

Đồ án CNTT: Quản lý yêu cầu đề án

QFD ( Quanlity function deployment) là kỹ thuật quản lý chất lượng có thể chuyển các nhu cầu người dùng thành các yêu cầu kỹ thuật do phần mềm. QFD được phát triển ở Nhật và đầu tiên được dùng ở Kobe Shipyard của khu công nghiệp nặng Mitsubisi vào đầu những năm 70. QFD tập trung vào sự tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng. Để hoàn thiện điều này, QFD nhấn mạnh sự hiểu biết về các giá trị cho người dùng và kế đó triển khai các giá trị này thông qua tiến trình kỹ thuật.

QFD xác định 3 loại yêu cầu:

1. Yêu cầu bình thường : Các mục tiêu được đưa ra cho sản phẩm hay hệ thống trong suốt buổi gặp mặt với khách hàng. Nếu các yêu cầu này được đưa ra thì khách hàng sẽ hài lòng.

Ví dụ: Các yêu cầu về chức năng hiển thị đồ hoạ, chức năng hệ thống đặc biệt và mức độ công suất phần mềm thực thi được xác định.

2. Yêu cầu mong muốn : Các yêu cầu loại này là tuyệt đối nên có đối với sản phẩm hay hệ thống và nó quá cơ bản đến nổi khách hàng không nói ra. Thiếu các yêu cầu này là nguyên nhân dẫn đến sự không hài lòng nghiêm trọng của khách hàng.

Ví dụ: Sự dễ dàng tương tác giữa người và máy, hoạt động chính xác và đáng tin cậy, sự dễ dàng trong việc lắp đặt phần mềm.

3. Các yêu cầu thú vị : Các chức năng vượt quá sự mong muốn của khách hàng và được chứng minh là khi các yêu cầu loại này xuất hiện sẽ rất làm hài lòng cho khách hàng.

Ví dụ: Phần mềm đánh văn bản được yêu cầu với nét đặc trưng chuẩn. Các sản phẩm được phân phối chứa các khả năng phân trang làm hài lòng mà khách hàng đã không nghĩ đến.

Đồ án CNTT: Quản lý yêu cầu đề án

Tiểu luận, luận văn kế toán: Công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc – gia cầm – bắc ninh

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội . Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất.

Ebook: Quản lí “sự thay đổi” trong GD

Ebook: Quản lí “sự thay đổi” trong GD

Đối với một tập thể hay một tổ chức đã quen với “nếp nghĩ, nếp làm” thì sự thay đổi có thể phải trải các giai đoạn tâm lí như sau : Trước tiên là không hoặc khó chấp nhận cái mới hay sự đổi thay, tiếp đến là phản ứng, tiếp đến là chấp nhận nếu được làm rõ mục đích và lợi ích của sự thay đổi và khi đã bị thuyết phục thì họ sẽ tham gia vào sự đổi mới

Luận văn kế toán: Hoàn thiện công tác quản lý nvl tại công ty sxkd đầu tư và dịch vụ việt hà

Việc quản lý rất quan trọng đối với mỗi công ty ,nó giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty .Quản lý NVL trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giữ vai trò hết sức quan trọng .NVL thường chiếm một tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.