Tag Archives: SGK lịch sử 6

SKKN Lịch sử 6: Áp dụng phương pháp thảo luận nhóm có hiệu quả trong tiết dạy ở bộ môn lịch sử 6

  –  Trong những năm gần đây, chương trình SGK mới của bộ GD-ĐT đã có rất nhiều những thay đổi về nội dung của bài học, về số lượng câu hỏi, bài tập, bài thực hành, sơ đồ, biểu đồ, lược đồ…Những sự thay đổi đó nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục ở đối tuợng học sinh, mà chất lượng của học sinh phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp dạy học của giáo viên.