Tag Archives: SKKN Lịch sử lớp 6

SKKN Lịch sử 6: Biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ lịch sử có hiệu quả

Trong quá trình giảng  dạy của giáo viên và kết quả học tập học sinh, tổ khoa học xã hội đã xác định môn lịch sử là một bộ môn khoa học có ưu thế hình thành nhân sinh quan cách mạng cho học sinh rèn tư duy sáng tạo cho các em, đặc biệt giúp cho học sinh từ hiểu biết lịch sử rút ra kinh nghiệm quý giá  sẽ xây đắp cho tương lai