Tag Archives: Tiếng Anh 9

TÍCH HỢP LIÊN MÔN- TIẾNG ANH 9 “Giải quyết tình huống môn Tiếng anh có liên quan đến môn Giáo dục công dân và lịch sử”

TÍCH HỢP LIÊN MÔN- TIẾNG ANH 9 “Giải quyết tình huống môn Tiếng anh có liên quan đến môn Giáo dục công dân và lịch sử” (Gồm 5 trang) 

(Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học)

Đề tài NCKHSPUD Môn Tiếng Anh 9: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN VÀO GIỜ HỌC TIẾNG ANH

Đề tài NCKHSPUD Môn Tiếng Anh 9:  DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN VÀO GIỜ HỌC TIẾNG ANH  ( gồm 10 trang)

Phương pháp “dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn ” đã được các nước phát triển trên thế giới áp dụng từ lâu. Đây cũng là phương thức dạy học hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong cải cách chương trình sách giáo khoa (SGK) ở nước ta. Trường THCS đã áp dụng và đạt kết quả cao.

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 9

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 153 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 9. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )