Tag Archives: Tiếng Anh THCS

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 9

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 153 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 9. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )   

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 8

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 8  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 73  trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 8. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  ) 

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 7

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 7  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 125 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 7. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 6  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 136 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 6. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )

SKKN Tiếng Anh lớp 6: Một số kinh nghiệm giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở trường trung học cơ sở

Dạy viết là một trong những nội dung cơ bản trong dạy học Tiếng Anh và thực sự là sự kết hợp tinh tế của việc giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ khác. Dạy viết cần dạy cho học sinh biết cách viết, tức là dạy kỹ năng viết, và dạy cho HS viết được về  một nội dung nào đó, dưới một cấp độ nào đó, và viết theo một văn phong nào đó sao cho người đọc hiểu được ý đồ của người viết.